ERFAREN LEDELSESPROFIL TILTRÆDER SOM EXECUTIVE ADVISOR HOS COMBITECH DANMARK

Combitech Danmarks nye Executive Advisor André Nikolaj Duus tilfører massiv erfaring med ledelse af it-organisationer, strategisk rådgivning og sikkerhedsgovernance fra sine 25 år i det offentlige samt private. Nu skal han stå i spidsen for Combitechs cybersikkerheds- og risikorådgivning til kunder i den offentlige sektor.

”Danmark ligger i front med at digitalisere den offentlige sektor, og det stiller løbende krav til myndighedernes arbejde med informationssikkerheden, som koncern såvel som regulator af øvrige sektorer og samfund. Der ligger nogle rigtig gode initiativer bag regeringens sektorvise og tværgående indsats i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som jeg oplever, er til stor gavn for de involverede. Det fortsatte arbejde med efterlevelsen af EU’s persondataforordning (GDPR) og særligt direktivet om net- og informationssikkerhed (NIS) er ressourcekrævende og meget politiseret, derfor er det afgørende at have den rette organisering, governance, nøgleressourcer og partnere med i processen for at kunne lykkedes”, siger André.

Som Executive Advisor skal André rådgive og hjælpe offentlige myndigheder med at implementere sikkerhedsledelsessystemer, it-sikkerhedsværktøjer og bygge bro mellem det digitale område og forretningen. Hans rådgivning bygger blandt andet på erfaring med at lede og gennemføre større digitale transformationsprogrammer, strategisk rådgivning, implementering af ISO27001 samt harmonisering af cybersikkerhed indenfor EU fra stillinger som CIO og Driftschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, Chef for OCIO hos Falck samt Chef for IT i Forsvarskommandoen. André skal desuden sætte denne erfaring i spil, når han skal repræsentere Combitech i Dansk Standards videreudvikling af ISO-rammeværket.

”Implementering af informationssikkerhed er ikke gratis, men det kan indrettes og implementeres smart, så det kommer virksomheden mest muligt til gavn. Det er vigtigt, at organisationens risikoprofil sætter kursen for arbejdet”, mener tiltrådte Executive Advisor.

Det er med baggrund fra lederuddannelse i Forsvaret, en uddannelse som datanom, en Bachelor i IT Business Management fra IT-Universitetet og erfaring fra en række ledende stillinger i det offentlige og en global privat virksomhed, at André træder ind som lead på et af Combitechs primære fokusområder.  

”Combitech har et interessant footprint. Det er en nordisk organisation med tæt tilknytning til forsvarsindustrien. Combitechs digitale innovation tilbyder også spændende muligheder for fremtidigt it-sikkerhedsarbejde. Jeg glæder mig til at sætte min erfaring i spil i rådgivningen af vigtige samfundsaktører”.