Ny Executive Advisor skal stå i spidsen for Combitech Danmarks bidrag inden for forsvarsindustrien

”Jeg har erfaring med at drive store IT-transformationsprojekter, hvor det har været min opgave at nedbryde de komplekse problemstillinger til noget mere håndterbart for organisationer og herefter orkestrere udførelsen. Her har jeg skullet bygge bro mellem ledelse og drift og har hjulpet med at vurdere, hvordan man får mest ud af den indsats, der laves. I den forbindelse er det helt afgørende, at IT-sikkerhedsarbejdet kontekstualiseres. Dvs. at trussels- og risikovurderinger skal være styrende for arbejdet, så det vigtigste håndteres først”.  Sådan udtaler den nytiltrådte Executive Advisor Kristian Skjellerup, der bringer stærke analytiske og metodiske kompetencer med fra arbejde med it-sikkerhed inden for både den offentlige og private sektor.

Kristian har 25 års erfaring fra Forsvaret, hvor han brugte en stor del af tiden på at specialisere sig inden for IT i det daværende Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Her bestred Kristian en række ITIL manager stillinger, herunder Service Portfolio og Service Continuity Manager med opgave at definere Forsvarets it beredskabsplanlægning. Derudover har han stået i spidsen for Falcks digitale transformation og arbejdet tæt sammen med CISO ved Leo Pharma.

Den nye executive advisor får sin erfaring med IT-sikkerhedsarbejde i Forsvaret sat i spil, når han nu skal stå i spidsen for Combitech Danmarks arbejde inden for forsvarsindustrien. ”Combitech Danmark står på et meget stærkt fundament, når det kommer til at bidrage med noget relevant for kunder inden for forsvarsindustrien. For det første har Combitech en lang erfaring med at arbejde for det svenske forsvar, som er en af Combitech Sveriges største kunder, og for det andet er Combitech et datterselskab til SAAB Group, der leverer militært sikkerhedsudstyr på globalt plan.”

At Combitech er præget af et stærkt forsvars-dna, vægtes også i Kristians begrundelse for at have valgt Combitech som sin nye arbejdsplads. ”Ud over at have fordel af at kunne trække på et stærkt bagland i Sverige, har jeg også valgt Combitech, fordi den danske afdeling befinder sig i en spændende fase med stor vækst”, udtaler Kristian.